VELKOMMEN TIL SAMTALER-MED-DYR.COM org nr.918478310

Sjeleavtalen med Mooni

 

Det er mye sant i det gamle ordtaket " Som Herre Så hund"( speiling)

Dyrene er hjelpere og sitter inne med mye visdom,kunnskap og erfaring.

Ved bestilling av en fjernkommunikasjon kan jeg sitte hjemme i ro og fred uten forstyrrelser. Det har ingen ting å si for samtalen at dyret ikke er tilstedet. 

Jeg er en mottaker som formidler dyrets budskap til eier.

 En samtale inneholder:

1. Fri flyt: dyret får fortelle det det har på hjertet  ( hva som er viktig for dem).

2. Følelser i ubalanse : dyret kan fortelle om sine omgivelser. Det kan være fysisk, følelser, mentalt, men også " høyere visdom" som er mer åndelig informasjon. Dyret kan kjenne på det som befinner seg i eieren sin bevissthet og underbevissthet. For vi er alle energi og det er lett å koble seg på en annens frekvens. Spesielt hvis man går å plages med noe så tar det mye plass, og andre i familien spesielt barn og dyr blir påvirket av stemningen. Hvis det kommer bevisstgjøring eller situasjonen blir belyst vil den ikke ligge under å " presse " lenger. Det kan skje en forløsning / helbredelse av det som har vært blokkert.

3. Årsaken til følelser i ubalanse.

4. Scanning av fysisk kropp, energipunkter ( chakraer ) og energifelt ( aura )( balanserer disse med healingenergi ved behov).

5. Sjeleavtale mellom dyr og eier ( hva du og dyret ditt " jobber " sammen om i dette livet).

6. Spørsmål eieren måtte ha.

Ved behov kommer anbefaling av Bachs blomsterremedier og støttesetning. Dette blir forklart nærmere hvis du kontakter meg for en samtale.